Çiya Berçelan: Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor

Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor

Kürt halkını böylesi tekçi siyasi ideolojik hesaplar uğruna çatıştıranlar ulusal mücadeleden uzak ve sekter yapılardır. Sömürge haklarından bile mahrum Kürt halkını belli siyasi ve ideolojik yapılar uğruna zor, şiddet ve baskı içine sürenler sekter ve kasıtlı yapılardan başka bir şey olamazlar.

Çiya Berçelan

15.03.2018, Per | 16:12

Sekter ve yanlış hesaplar Kürt halkına kaybettiriyor
Makaleyi Paylaş

Kürt halkı adına özgürlük mücadelesi verdiği iddiasına sahip kişi, grup ve yapılar tarihte olduğu gibi günümüzde de tüm hırsları ile sahada varlar. Tarihte olduğu gibi mevcut kişi, grup ve yapıların her birinin siyasi, ideolojik, politik, diplomatik bağlı olduğu ve dayandığı değerler ulusal mücadeleden çok ideolojik ve birbirinden çok farklıdır.

Kimisi dinci siyasi, ideolojik değerleri, kimisi sosyalist siyasi ideolojik değerleri, kimisi liberal siyasi ideolojik değerleri, kimisi muhafazakar siyasi ideolojik değerleri, kimisi sosyal demokrat siyasi ideolojik değerleri, kimisi demokratik modernite, devletsiz demokrasi siyasi ideolojik değerler uğruna mücadele veriyor. 

Bunların her biri kendi siyasi ideolojik çizgisini doğrultusu değerlerine dayalı bir sistemi zorla, baskıyla Kürt halkına dayatıyor. Bu grupların her biri farklı bir yöne ve farklı bir hedefe, farklı siyasi ideolojik bir sistem uğruna mücadele veriyor ve bunun adına ulusal özgürlük mücadelesi demeye getiriyor.

Ancak Kürtler sömürge bir halkın sahip olduğu haklardan bile mahrum bırakılmış, ret edilmiş, inkar edilmiş, imhasına karar verilmiş mazlum ve mağdur bir halktır.

Kürtlerin farklı siyasi ve ideolojik sapkın ve sekter hesaplardan çok önce ihtiyacı olan tek şey özgürlüğü ve bağımsız geleceği etrafında ulusal birliği ve güvenliği uğruna bir mücadeledir.

Kürtlerin dünya milletlerini kurtarma gibi sahte siyasi ideolojik ütopyadan çok önce kendi özgürlüğü ve bağımsız geleceğini güvence altına alacak ulusal birliğe ihtiyacı vardır.

Kürtlere dünyadaki mevcut ulusal devletleri ret etme, yıkma ve devletsiz demokrasi inşaa etme mücadelesi verdirme ütopyasından çok önce halk olarak ulusal özgürlüğü ve bağımsız geleceği, evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasi etrafında vermesidir.

Kürtlerin farklı siyasi, ideolojik kişi ve grupları her milette olduğu gibi varlığı doğaldır, bu yapılar olmalı, görülebilir. Ancak her farklı siyasi ideolojik yapı ulusun tümüne kendisini zor ve baskıyla dayatması kısaca ulusal mücadele değildir, ulusal mücadele olamaz. 

Farklı siyasi ve ideolojik kişi ve gruplar, halkın özgürlüğü, bağımsız geleceği ile ilgili ret, inkar ve sekter noktada, sekter yerde duruyor ise, ulusun bütününden ziyade siyasi ve ideolojik davranıyor ise  halkın geleceğine zararlı ve halka ihanettir.

Geçmişte dünya üzerinde yaşanmış, günümüzde dünya üzeriden yaşanan ulusal kurtuluş mücadelelerinde rol almış farklı siyasi ideolojik kişi ve grupların halkın özgürlüğü ve bağımsız geleceği etrafında ulusal birliğini sağlayarak, tüm siyasi ve ideolojik farklılıklarını bir kenara bırakarak ancak başarıya ulaşmıştır. Başarıyı ulusun özgürlüğü ve bağımsız geleceği etrafında birliği sayesinde elde etmiş ve halkına özgürlük ve bağımsız bir gelecek inşaa etmiştir.

Kürt halkı da dünyanın her milletinde olduğu gibi özgürlük ve bağımsız bir gelecek etrafında ulusal birliği sağlar ise ancak halkına özgürlük ve bağımsız bir gelecek inşa edebilir ve halkı başarıya, umuda, refaha taşıyabilir.

Kürtlerin farklı siyasi ve ideolojik kişi, grup ve yapıları her biri kendi siyasi ideolojik yapısını bugün yaşandığı gibi zorla farklılıklara egemen kılmaya kalkışmaya devam ederse sadece karışıklık, iç çatışma, daha fazla bölünme ve parçalanma getirecektir.

Kürtlerde siyasi ideolojik bölünme, bunları farklılıklara zorla dayatma, daha fazla parçalanma getirdiği gibi, her bölünmelerin, parçalanmaların varlığını diğerlerinden korumak için farklı sömürgeci egemen güce sığındığı zaafı geçmişte olduğu gibi beraberinde getirecektir.

Kürtlerin tekçi ırkçı, tekçi dinci sömürgeci devletlerle özgürlük ve bağımsız gelecekleri uğruna vereceği bir mücadele ancak meşru evrensel temel değerler ve çoğulcu demokrasi etrafında gelişiyor ise ulusal birlik ihtiyacına cevap olabilir. 

Kürt halkının tarihinden miras aldığı kültürel geleneğinde liderlerine, büyüklerine saygısı olan bir halktır. Ancak meşru evrensel temel değerler yerine lider sultası etrafında birlik arayışları sekter olduğu gibi sakıncaları fazla olan ve yanlış bir yoldur. 

Her lider sadece bir bireydir ve her birey gibi yaşar, yaşlanır ve hayata veda eder. Liderin fikirlerine taraftarları saygı duyar, destekler, ancak lider ulusal değerlerin ve ülke değerlerinin yerine konulmaya çalışmak sekter, sapkın, kasıtlıdır ve büyük olasılıkla bu durum bir oyundan ibaret olabilir.

Kürt halkı evrensel temel değerler ve çoğulcu demokratik bir sistem etrafında ulusal birliği esas alınmalıdır. Her hangi bir lider ve onun tekçi siyasi ideolojik düşünceleri etrafında ulusal birlik olamaz. Her lider ancak belli siyasi ideolojik bir grubun lideri olabilir, temsil edebilir. Kürt halkının farklı siyasi ideolojik grupların liderleri de biri doğal olarak diğerinden farklı siyasi ve ideolojik bir yapının lideridir.

Kürt halkı, halk olmaktan kaynaklı ve evrensel hukukta tarifi yapılmış, zorla, baskı ve şiddet araçları ile gasp edilmiş meşru yasal hakları için mücadele veriyor.

Kürt halkı, zorla, baskı ve şiddet araçları ile gasp edilmiş, yasaklanmış anadil eğitim, ulusal tarih ve kültürel değerleri uğruna mücadele veriyor.

Kürt halkı, zorla, baskı ve şiddet araçları ile gasp edilmiş ve paylaşılmış ülkesi, vatanı uğruna mücadelesini sürdürüyor.

Kürt halkı, zorla, baskı ve şiddet araçları ile gasp edilmiş ülkesindeki yer altı ve yerüstü ekonomik ve doğal kaynaklarını özgürlük içinde sahip olması ve kullanabilmesi uğruna mücadele ediyor.

Kürt halkı, zorla, baskı ve şiddet araçları ile gasp edilip elinden alınan, dünyanın tüm milletlerinin sahip olduğu ülkesi, coğrafyası üzerinde eşitlik, özgürlük ve bağımsız bir gelecek talebi vardır.

Kürt halkı, doğuştan gelen, tapu senedi gibi tarihinden, atalarından miras olarak devir aldığı meşru temel sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve ulusal hakları uğruna özgürlük ve bağımsız geleceği için mücadele veriyor. Dünyanın her milleti için bu değerler ne anlama geliyor ise Kürt halkı için de uğruna mücadele verdiği bu haklı ve meşru değerler aynı anlama gelmektedir.

Kürt halkı, evrensel hukukta tarifi yapılan ancak gasp edilmiş, halk olmaktan kaynaklı meşru ulusal haklarını yine evrensel temel değerlere dayalı meşru kuramlar, meşru kurallar ve meşru kurumlar yoluyla talep etmenin bilinci ile hareket etmelidir.

Kürtler dünyanın özgür ve bağımsız geleceği olan milletlerin denetimlerini örnek alabilir. Amerikan ulusu, Alman ulusu, Fransa ulusu, Rusya ulusu hangi yol ve yöntemlerle ve hangi değerler için mücadele vermiş ve başarmış ise Kürt halkı için de o değerler esas alınabilir. 

Ancak böylesi bir mücadele doğru olur, başarı getirir, diğer tekçi siyasi ideolojik yapılar uğruna koca bir ulusu, farklılıklara sahip bir halkı baskı, zor ve şiddet içine çekmenin Kürt halkının hiç bir mevcut sorunlarına cevap olmayacağı çok açıktır, bilinmelidir.

Görüldüğü gibi yukarıda sayılan ve gasp edilmiş Kürt halkının talepleri içinde dinci, muhafazakar, liberal, sosyalist, devletsiz demokrasi, demokratik modernite gibi siyasi ideolojik bir talepleri yoktur. Kısaca özgürlüğü elinden alınmış, ülkesi elinden alınmış, ulusal değerleri elinden alınmıştır. Kürt halkı ancak gasp edilmiş ve elinden alınmış değerler uğruna mücadele vermesi gerekir.

 Kürt halkını böylesi tekçi siyasi ideolojik hesaplar uğruna çatıştıranlar ulusal mücadeleden uzak ve sekter yapılardır. Sömürge haklarından bile mahrum Kürt halkını belli siyasi ve ideolojik yapılar uğruna zor, şiddet ve baskı içine sürenler sekter ve kasıtlı yapılardan başka bir şey olamazlar.

Bu makale toplam: 4387 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:00:52:07
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Çiya Berçelan

Çiya Berçelan

Yazarın Önceki Yazıları

Halk üzerindeki sosyo psikolojik çalışmalarSorumluluk iddiasındaki yapılar seçimde ne yapmalıdır?Kürt halkı ulusal birliğe giderken mayınlara dikkat edilmelidirUluslararası hesapların kurbanı: KürtlerKoçgiri ve Dersim'den, Enfal ve Halepçe'lere! Kürt halkına uygulanmış katliam ve soykırımlarKürt halkının İŞİD mücadelesi şartlı ve gelecek güvenceli olmalıdırFilistin Kürdistan'a örnek midir?Güney Kürdistan bölgesi üzerindeki tehdit ve tehlikelerPYD'nin Rusya yanılgısının kurbanı: EfrinKürt halkının ulusal birlik ruhu sekter ideolojik teori ve pratiklerle zarar görüyorKürt halkının ulusal birliği nasıl ve hangi değerler etrafında sağlanabilir?Her Kürdistanlı tehdit ve tehlikelere karşı dikkatli olmak zorundadırMarksist grupların Kürt halkına kurduğu tuzaklar, oynadığı oyun ve entrikalarKürt halkının yegane talebi özgürlük ve bağımsız bir gelecektirSiyasi ve ideolojik teorisyeni, ideoloğu Perinçekler olanlardan Kürt halkına fayda gelmezKürt halkı kirli hesaplara kurban ediliyorRusya Kürtlere oltanın ucundaki yem, bölgesel devletlere ise sazan rolü biçiyorKürt halkına siyasi, ideolojik, teorik ve pratik ihanetlerOrtadoğu jeopolitiğinde Kürtlerin çaresizliğiAfrin; Rusya ve Amerika, kirli ve kanlı hamlelerUluslararası güçlerin terörist ilan ettiği bir yapı ile Kürt halkı terörize edilmemelidirEgemen uluslar buyursun, çok istiyorlar ise kendi mücadelesini kendileri versinBölgenin katı, tekçi rejimleri devam eden bu sürecin kendilerine kadar uzanacağının farkındadırKürt halkı egemen ulusların sol ideolojik hesaplarına denek yapılmamalıdırBölgede güvenli bir gelecek inşaa etmenin yegane yolu bellidirKürt halkının haklı davası gayrı meşru yapılara kurban edilemezHDP Kongresinin taşıdığı çelişkiler ve Kürt halkının geleceğine etkileriSazanlaştırma ve oltaya çekme Suriye rejiminin işidirSüreç Kürt siyasetinde değişimi zorunlu kılıyorKürt halkı Uluslararası meşruiyeti olmayan yapıları tasfiye etmelidirKürt halkı başına örülen kirli organize işlerKürtlerin dünya siyaseti ve diplomaisinden kopuşuAmerika zavallı, Kürtler zaaflı, İran ise siyasi, ideolojik ve askeri hesaplıdır.Kürt Halkı Yanlışlarla Doğru Yere Gidemez...'Ulus Devlet Dönemi Bitmiş' SahtekarlığıÜmmet, Tekçi İdeoloji ve Ulusa İhanetlerTek çıkış yolu Ortak İradedir!Zavallı Amerika İran'ın Yayılmasını Sağlıyor!Zavallı Amerika!Milletlerin Önemli ve Doğal Değerleri Kürtlere Önemsiz mi?Kürtler, Çağdışı Ortadoğu’nun Aydınlık YüzüdürBağımsızlığını Reddeden Kürtlerin Ulusal Kongre HevesiKürt halkının ümmetçilik ve devrimcilik adına aldatılmasıKürt Halkının Bağımsızlık Referandumu ve EtkileriSahte Demokrasi, Doğru DemokrasiKürt Halkı Geleceğini KarartmamalıdırKCK'nin Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKCK Tezleri 'Kürtleri' İnsanlık Değerleri ile Savaştırmaya ZorluyorKürtlerin Bağımsız Ulusal Devletine Sadece Düşmanları Karşı ÇıkarAmerika'nın PYD ile Taktiksel İlişkileri ve Kullanılan KürtlerStalinist Örgütlerin Kürt Halkı ile SorunlarıTekçi Paradigmalar Kürtlerin Talebi Değildir.KCK'nin Siyasi İdeolojik Doğruları İnsanlığın Temel YanlışlarıdırTüm Halkların Ortak Değerleri, Kürt Halkının Birinci Doğru ÖncelikleridirKürtlere Aileyi ve Ulus Devleti Ret Ettirme OyunuSosyal Mühendislik ve Halka Kurulan Kurt KapanıKCK'nin Amerikan ve Dünya Değerleri ile SavaşıKürt Halkı İmhasının Siyasi, İdeolojik Felsefi ProjesiKCK ve Paydaşları Dünya Düzenini Değiştirmeyi Hedefliyor!!!KCK ve Paydaşlarının Ortak Hedeflerini Mustafa Karasu YazdıDelilerin İnsanlık Koyusuna Attığı TaşlarSömürge Halk ve Demokratik CumhuriyetBölge Yangınına Benzin TaşımayınKaranlıkta Kalanlar Halkı İmhaya SürüklüyorHesaplar Sömürgecilere KazandırabilirKürt Halkı! Bu Dansın Sonu BelliSiyaset Geleceği Planlıyor ve Yapılanlar PlanlıdırSömürgeci Devlet Çizgisindeki HizmetlerMilletin Aklını ÇalmakKale İçten ÇökerKaranlık Güçlerin Vekalet Savaşları ve KürtlerSuriye Olmaya Doğru ve Akıl TutulmasıUlusal Birliğe Saplanmış Kirli Ve Paslı HançerKürt Halkına Dayatılan Sürekli Çatışma, 'Savaş ve İflastır'Tarihten günümüze toplu göçertme politikalarıOrtadoğu Coğrafyasından Halkların Kaçış NedenleriGüney Kürdistan ile Çatışma ve Savaş Yaşanacak mı?Karanlıkta kalanlar halkı imhaya taşıyorDoğal Ve Yaşayan Değerler, Doğru Olanlardır..!Yanlış Hesaplara Ve Derin Oyunlara Dikkat Edilmeli!Kürt Halkı Savruluyor OlabilirÇelişkiler, sorular, yıkımlar ve cevaplarıPirsus Katliamı ve Pandora'nın KutusuKelin Merhemi Olsa Önce Başına SürerTarihte ve Günümüzde Kürtler, Değişen Ne?İrade Sizin Kontrolünüzde OlmalıOrtadoğu Yıkılabilir, Altında KalmayınVekiller kime hizmet edecekler?Kürtler, Doğan İmkanları ZehirliyorBir Arada ve Birlik İnşasıSeçimlerin ardından gerçekçi okumalarHalkımızın Birleşeceği Ortak Değerleri BellidirKürt Halkı Üzerinde Bugün ve Gelecekte Kirli HesaplarHalkımız İnşa Eder, Bazıları da O Rantını YerSömürgeciler İki Anadamara Girmiş OlabilirDoğu Heyecanlı, Batı Çok RahatToplumun Yüreği Yanmış, Kimin Umurunda!Yanlış rejimlerin doğru piyonlarıKürt halkı! Bu dansın sonu belliDünyayı kurtaracak adamNewroz, Aldatılmanın Sonunu GetirmeliKardeş Kavgasına Dönüşen İdeolojik Yol
x