Ahmet Önal: III. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar?

III. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar?

Kürtlerin içinde bulundukları iç çelişkiler ve ilişkiler bu sorunu Kürtler ve olası yeni müttefikleri arasındaki sınama sorunu uzadı, ancak son iki haftada önemli adımlar atıldı ve harekete geçilmiş olduğu anlaşılıyor.

Ahmet Önal

29.03.2017, Çar | 10:28

III. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar?
Makaleyi Paylaş

Suriye de, ABD-Rusya ittifakı ile çözüm deneniyor.

Çözümde yereli güçlendiren “Yerel Hükümetleri” ile yöneten statüler dillendiriliyor. Dış müdahaleler, sorunu kangrenleştirdiği için bölge devletlerinin yerel güçlere müdahalelerini uzak tutan çözümleri tercih ediyor.

Bu yeni gelişme Kürt hareketinde yeni bir karmalaşmayı sağlayacağı muhakkaktır. “Yerel Hükümetler”, ABD ve Rusya’nın girişimleriyle şekillenecek. Iran, Irak, Suriye ve Türkiye eksenli ilişkiler gerileyecek, yerini ABD, Avrupa ve Rusya ilişkileri daha fazla öne geçecek. Bu konuşlanışa uyum sağlamak için savaşta direnişi, Dünya ile barışın üzerinde şekillenen bir diplomasi, siyasette özgürlük, demokrasiyi ve bağımsızlık stratejisini benimseyenler, Yakın Doğu’nun geleceğinde daha fazla söz sahibi olacaklardır.

Bunun için Kürdistan’da da demokrasi, bağımsızlık için birlik siyasetinde samimi duran Kürtler, kendilerini geleceğe daha rahat hazırlayabilir.

Musul ve Rakka’da, Sünni Federasyonlar kurulacak, Ancak bu Sünni yerellerin İslam terörüne fazlasıyla bulaşmış eski BAAS taraftarları olduğu için de denetlenmesine özen gösterilir. Bu denetleme sorununda ise Müslüman olmayan Hıristiyan, Ezdi, Cuyi, Şebek vs. haklar ile Kürtlerin inisiyatifi lehine bir durum, en sağlıklı ve mümkün olan çözüm olarak görülüyor.

Zira Musul operasyonu başlamadan önce Kek Mesud Barzani “ Musul’da, üçlü bir yerel yönetim oluşmalıdır. Sünni, Kürt ve Hıristiyan bölgeler yerel yönetimleri ile yönetilmeli. Bu yerel yönetimlerdeki halk referandum ile ister Irak, İster Kürdistan yönetimi ile birlikte yaşama tercihleri onlara aittir. Bu tespit ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un savunduğu “yerel yönetimler” tespiti ile de uyumlu bir durumdur.

Türk devletinin Efrîn’e saldırılarını yöneltmesi karşısında, Kürt Kantonu’nu koruması için Rusya’nın harekete geçtiği ve engellediği bilinir.

El Bab’da Suriye iktidar güçleri ile Türkiye güçleri birbirlerine yaklaştıkları alanda Rus uçakları, Türk askerlerinin barındığı bir binayı savaş uçağı ile vurdu, içindeki Türk askerlerini vurdu.. İki ülke arasında yeni bir krize yol vermemek için, geçiştirildi. Ancak bu Türkiye’ye; “Türkiye’nin Suriye müdahalesi bu kadar!” mesajı idi. Ancak siyaseten bu gizlendi.

Ardında Türkiye, Mınbiç’e saldırma kararını alenileştirdi. Ancak bu saldırıyı da ABD askerleri, ABD bayraklarını dikerek YPG güçleriyle olduğunu alenen gösterdi. Rakka operasyonu ise, ABD planladı. YPG’nin başını çektiği DSG ile birlikte rol almayı tercih etti. Türkiye bu operasyonda bizzat yer almak istemesine rağmen, dikkate alınmadı. Burada operasyonda neden Türkiye’nin operasyona dahil edilmesi için tercih edilmediğini bilmek önemlidir.

Öncelikli olarak Türkiye karasal harekette pek başarılı olduğu görülmemiştir. Bu durum Kıbrıs(1974), Zap(2007), El Bab(2016-2017)’de görüldü. Ayrıca İŞİD’e karşı mücadelede gerek YPG ve gerekse Peşmergenin başarısı 2014’ten bugüne görüldü.

Musul operasyonunda da Eski Musul Valisi, Irak Yönetimi’nin istemleri ve KBY’nin de onayı ile Başika’ya yerleşen Türk Ordusu durup dururken. “Musul Operasyonunda Peşmergeye yardım edebiliriz” demesine KBY “İhtiyacımız olursa, destek isteriz!” diyerek, esasında Türk isteğini diplomatik bir dil ile reddetti. Bu duruma bozulan Türk yetkilileri, ardında Musul Sorunundan fonksiyonsuz bırakıldıklarını anlamış oldular.

Musul operasyonu ile Rakka operasyonunu birlikte sürdürme politikası, Siyasal İslam’a, özellikle de radikal İslamcı güçlere karşı mücadelenin önemli olduğu biliniyor. Çünkü Musul Sorunu Rakka sorunu ile iç içe ve birlikte çözüme gidecektir.

Kürtlerin içinde bulundukları iç çelişkiler ve ilişkiler bu sorunu Kürtler ve olası yeni müttefikleri arasındaki sınama sorunu uzadı, ancak son iki haftada önemli adımlar atıldı ve harekete geçilmiş olduğu anlaşılıyor.

Bu durum ABD, Rusya ve Türkiye arasında bir diploması yoğunluğu ve gerginliğini şu anda yaşatıyor. Nerede is Milli Güvenlik Kurulları’nın toplantıları aydan haftaya, hafta dan da hafta başında ve sonunda yapılacak hale geldi. Ancak tüm yasal ve yasal olmayan zorlama ve girişimlere rağmen, Türkiye bütün “anti-terör”  bağırmalarına rağmen eski inandırıcılığını sağlayamıyor. Adeta sinir bozukluğu içinde kime nasıl saldıracağını, diplomasi diline sığmayan bir dil geliştirilmeye çalışılıyor. Bununla hem referandumda “evet” çıkararak, devletin savaş konseptini tek elde birleştiren merkeziyete oturtmaya çalışırken, aynı dil ile Avrupa’yı dize çekeceği hesaplanıyor, ancak hesap tutmuyor.

Türkiye’nin gerilimli bu halini kale almayan Rusya ve ABD, Yakın Doğu ve Orta Doğu’ya şekil vermek üzere, Türkiye’nin en hassas ve rahatsız olduğu DSG ve PYD ilişkileri ile bir psikolojik ifrazat kaybı yaşadığını görmek mümkündür.

ABD ve Rusya’nın yakınlaştığı ortak noktanın siyasal İslami çözmek olduğu bilinirdir.

Bunun için, DSG ile askeri ittifakı güçlendirmek istiyorlar.

Siyasal İslami çözmeyi esas alan ittifak, İslamcı örgütlerinin yanı sıra, Sünni İslam eğilimini taşıyan Türk hükümeti ve Şii eksenli İreni örgütlerin hareket alanını daraltıyor.

Burada “PYD'nin Iran ile ilişkilerini reddetmesi gerektiği” vurgulanmış bulunmaktadır.

Iran, ırak ve Suriye ekseninde duran ve HAŞDİ ŞABİ ile birlikte hareket eden PKK de ABD-Rusya ittifakının dışında tutularak, Suriye’de PYD’ ye müdahaleci olmasını bile önleyecek pazarlıklar sürdürülmektedir.

Gerek PKK gerekse diğer partilerle ilişkileri Şii ve Sünni İslami siyasal çevrelerle ilişkileri oranında karşılık verileceği ve ona uygun ilişki geliştireceği belirtilir.

Bir asırdan beri, soğuk savaşı yaşayan iki süper güç 1990'lardan sonra yeni biçimler aldı.

En son, TRUMP “Rusya ile kavga değil diyalog ile sorunları çözmeyi esas alacağım” dedi. Bunun Yakın Doğu’da, Orta Doğu'da, Doğu Avrupa'da, Asya'nın farklı bölgelerinde var olan çatışmalar var, hatta ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya daha sert bir savaşın ortasındadır. Bir dünya savaşı düzeyinde süren bu savaş, tüm dünyayı fazlasıyla geren, güvensizlik yaratan bir sosyal ve siyasal kangrene dönüşmüş durumdadır.

Bunun ABD ve Rusya müdahalesi olmaksızın çözümünün üretilmesinin olanaksızlığı da ortaya çıkmıştır. Zira bölge devletlerinin diktatör, taviz vermez ve demokrasiye eğilimi olmayan sömürgeci bölge devletleri, adeta bir horoz savaşına çevirdikleri coğrafyada insani hiç bir değer bırakmadığı gibi, pazarın sirkülâsyonu da ortadan kaldırılmış ve şehirler savaş harabeleri haline gelirken, bölge devletleri değil, Avrupa, USA ve Rusya devreye girerek çözüm üretilecektir, aksi halde sonuç alınmadığı aşikârdır. Bu savaş tüm dünyanın bir biçimiyle gerek ekonomik, gerek insani, gerek siyasi ve gerekse de ekonomik külfetini yaşamaktadır.

Tüm bu sancılı ortamın içinde, tarihin köle, parçalanmış, tüm hak ve hukuku gasp edilmiş ve uzun sürece yayılan bir soykırıma tabii tutulan Kürt milletinin bu vaziyeti sağlıklı değerlendirme fırsatı vardır. Kürtler cephesinde ise bu fırsatın önüne ise çıkan

Durum bu iken, Kürtler bu durumu nasıl karşılamalı birlikten yoksun ve çekişmeli hali ile ulusal bir politikadan yoksun olmasıdır.

ABD ve Rusya’nın bir çözüm projesi olabilir. Ancak Kürtlerin geleceklerini stratejik olarak nasıl şekillendireceğinin net ve dünya milletlerinin eşitliği nispetinde özlemine uygun bir politika olmazsa, Kürtler savaşın piyonları olmanın ötesine geçmez.

Bunun için Kürtler, birbirini suçlamaları, karalamaları değil, küfür ve küskünlüğü değil, aymazlığı ve düşkünlüğü değil, birliği ve bağımsızlığı tercih ederlerse kazanacaklardır.

200 yıllık özgürlük için harcanan gayret, emek ve kayıpların hiç mi değeri yok?

 Eğer varsa siyaseti savaşa denk tutan ve Kurdistani bir özne olarak gören bir duruş göstermek, sergilemek önem kazanıyor.

Güney Kürdistan ve Batı Kürdistan’ın ve tabi diğer parçalarda da birlikte hareket etmelerinin koşulları her zamankinden daha çok olgunlaşıyor. Yeter ki eski dillerini unutup, ABD, Rusya ve Avrupa’nın bölgeye yeni yaklaşımlarını daha sağlıklı okumaları ve konumlanmalarını sağlayabilsinler.

Bunun için sömürgeci devletlerle değil, dünya ile sağlıklı ilişkiler sağlamaları ve bağımsızlıklarını özlem ve inançla, kararlılıkla savunmaları daha çok önem kazanmıştır.

Birlik, bağımsızlık için olursa, kazanımlar kolay olur. 

Bu makale toplam: 11684 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:13:27:56
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Ahmet Önal

Yazarın Önceki Yazıları

Enver'den Evren'e 12 Eylül... Eski, Kadim, Dil, Halk, Ulus, Modernite Ve Kürdler! Taner Akçam,'Ermeni Soykırımı’nın Kısa Tarihi' Kitabı Ve Kürtler! 'Müthiş' Hatalar Neden? Kürt Ağası ABD, Çelişkiler, İlişkiler ve Kürtler ! Küfürbaz Yüzsüzler ve Kürdler! Türkçesiz Osmanlıcadan, “Resmi Dil Türkçe”ye, Kültürel Türkçülükten, Türk Siyasal Irkçılığına-II- Anlaşılmayan Karışık Osmanlıcadan, ''Anlaşılmayan Bir Dil'' Kürtçeye Varmak! Uygarlık, Mitoloji ve Din! Din, Siyaset ve Bilim Doğu Akdeniz'de Devlet Konumlanmaları Kendime Soruları, Siz de Düşünüyor musunuz? Komik Olmayın Ulus; Siyasal Birliği ve Dili ile Vardır! Irkçılık; Hastalık Değil, İnsanlık Suçudur! Kültür ve Siyasette Irkçılık ve Kürt İşçilerinin Linç Edilmesi! Tuzu bile Bozan Lümpen ve Cahiller ile Aydınlar! Ayasofya’ya Kayyumu (1453) Ayasofya Kilisesi-camii, Müslüman ibadeti ve Cennet yalanı Öteki Olarak, Aidiyat,Hukuk ve Eşitliğe Tutunmak! Eğitimde; Hak-Haksızlık, Etik ve Suç Hak Yolunda Hakikat 'Alevilik' Mi, Rêya Heqiyê Mi?! 'Alevi' Şaşkınlığı Alfabe ve Îmla İttihat ve Terakki ile Devamında Çerkeslerden Bazı Şahsiyetler MUSTAFA KEMAL ve NUTUK İran İslam Despotizmi ve Mustafa Selimı'nin İdamı Mihtra Înancı ve Hîyerarşi Kadın ve Savaş Eleştiride; Pasif, Aşırı ve Zorlama Yorum Olmaz! 'Kızılbaşlık': Osmanlı İle Safevi Çekişmesinde Çıkan Bir Kavram Kürt Siyasetinde Aşılmayan Gelenek; “Kürt Aşiretlerinde ‘Alan Koruma” Kürtlerin Guernica’ları çok, Picasso’ları var mı? Daraldıkça Dersim’den Kopmak ve Kötülük Yapmak! Kürd Aşiretlerinde Alan Koruma Musa ve Kitabı Tevrat Yenilik ve Yenilenme! Alan Tutma Yetmez Davut Kurun ve Anıları... Geçmişten Geleceğe Tecrübe Sunuyor Savaşı ve Değişkenliği İzlemek Failin Suçunu, Mağdura Yığmak! Islam Şiddeti ya da 'Darül Harp'te, Mali Kaynaklar! İnsanlığın Acısını Beynin Açısı Çözer Rêya Heqîyê inancı Mîhtra inancıdır; Müslümanlık, Kızılbaşlık, Alevilik değildir Barış Günü Kutlamaları Şöyle Geçerken, Kürt Siyaset Tarihinde Tabu ve Maraziler.. Türk Milliyetçiliğini, Kürt Milliyetçiliği ile Mukayese Etmek! Savaş Yeni Gelişmelere Gebe, Doğumu Merak Ediyorum Yanlız Kemal Kılıçdaroğlu İçin Değil Tüm Linç Girişimleri Kınanmalı! Değişim ve Özgürlük Savunma: Düşünceler sorgulanmalı, ancak emniyet ve mahkemelerde değil! Rêya Heqîyê, Alevilik ve İslam! Değişim, Zaman, Din ve Astroloji Marksizim’de Ulusal Sorun Yoktur? Dêrsim’de Koçgiri 1919-1922 ve Sonrası!.. 1968-1978’de Birleşen-Ayrışan Sancılar, Türki(y)e Solu ve Kürt Milli Hareketi!.. Devşirmeler ve Devletsizler... Kendine Düşmek Yerine, Özgürlüğü ve Bağımsızlığı Düşünmek! İttihat ve Terakki Cemiyeti (İT-C) Haşdi Şabi ve Irak’ın 'Kerkük seferi' ne idi ne değildi? Kerkük’ün tarihine bir değinme Bağımsızlık Meşru Haktır, Olmadan Olmaz! Güney Kürdistan'da Bağımsızlık Referandumu ve Tercih! Egemenin Savaş-Barış ve Silahlanma-Silahsızlandırma Siyaseti 'Stratejik Derinlik', Mursi ile battı, Suriye ile çöktü Raqqa - Musul Operasyonu ve Sonrası III. Dünya Savaşı Uzun Sürecek 'Bağımsızlık Hedefi İle Kürdler Özgürleşecek!' 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı ve Dersim Tertelesi! Kürt Sorununun Ağırlığı ve Aciliyeti! Kontrollü Darbe Kürt Bayrağı 16 Nisan Referandumu Irkçılık Çekişmesinde İnsani Kişilik, Aidiyet-Kimlik Bilinci ile Şekillenir Ulusal Birlik ve Kongre hakkında düşüncelerim İttihat Ve Terakkinin Devamı, Kuvva-i Milli Teşkilatı Sevdalısı; Nazım Hikmet Ran Memur Toplum Değil, Kendisi İçin Üreten Toplum Kazanır Yalanın Egemenliği, Doğrunun ‘Marjinal’liği! Türkçe Dışındaki Dillere Karşı, 140 Yıldır Uzun Sürece Yayılan Bir Savaş Sürdürülüyor! Ali Rıza Koşar: 38 yıldır içimde bir acı olarak kaldı Tekoşîna Dıjwar! 3. Dünya savaşında ABD–Rusya, Türk-İran konumlanması özgür Kürdistan'a kapı aralıyor Tehlikeli İnsan, Tehlikeli Aydın, Tehlikeli Yazı, Tehlikeli Düşün ve Tehlikeliler Deyip Yaktılar! Kobanê Kürdistan'da Özeldir! T.C Cumhurbaşkanı RTE Uçtu! Kadın, Kürt, Kürdistan ile Bastırılmış Kimlikler Diktatörleşen AKP ve Çözemiyeceği Kürt Sorunu Diaspora, Kanton ve Bağımsızlık ''Silahları Bırakın'' Diyorlar Şengal, Celawle, Kobani’ye DAİŞ/IŞİD Saldırıları ve Kürdistan’da Serhildan! Kürdleri Kürdistan’la Büyütmek yerine, Türkiye’yi Kürdlerle Büyütmek!!! Yahudilik; Hiristiyanlık Çözülmüştü, Sıra Siyasal İslamda! Kürt Romanı ile yüksek Kürt bilincine Kavramları Çarpıtarak, Kürdü Çarpmak! Kürdistan, Türkiye Ve İşid konuşlanması Kürt ulusal özgürlük mücadelesi ile HEP'e, tutsaklaşarak Türkiyelileşen HDP'ye İnkar, iskan, imha kurtuluşmu? Toprak İle Samimiyet(sizliğ)imiz! Kürt soykırımına karşı Kürdistan'ın bağımsızlık hayali
x