Ahmet Önal: Diaspora, Kanton ve Bağımsızlık

Diaspora, Kanton ve Bağımsızlık

Kürt Kurtuluş ve özgürlüğü, parçalanmış, cetvelle çizilmiş, sınırları kaldırılan, dünyanın bir parçası ve bağımsızlık zemininde kendini kuran bir Kürdistan ile özgürleşebilir. Aksi halde köle kalmaya mahkum olur!

Ahmet Önal

30.01.2015, Cum | 16:23

Diaspora, Kanton ve Bağımsızlık
Makaleyi Paylaş
Diaspora; yurdundan bir vesile ile göç ettirilmiş, sürgün ama yurt ve Kültürel, eğitsel özlemi yaşayan topluluklardır.

Diasporada yaşayan toplulukların, projeleri olmazsa yurt özlemlerine uzanmaları mümkün olmaz. Bu durumda sürgünle gelen halk kendi aidiyetinde tasfiye edilmiş olur.

Diaspora topluluklarının ikili projeleri olması en doğal olanıdır.

1- Geldikleri yurtlarına özgür olarak yeniden dönme özlemi üzerinde geliştirilen projeleri,
2- Diasporasında yaşadıkları ve kaldıkları toplumda/ülkede; kültürel, dilsel ve geleneksel yaşayışlarını canlı kılacak, asimilasyon ve entegrasyona karşı geliştirilen tedbirler ve diaspora ile geldikleri yurtları arasındaki bağı kuran canlı tutan projeler.

Burada birincisi, geri dönmeyi, ülkesinin bağımsız olmasını esas alan ve aktif olan projedir.

İkincisi ise Diaspora olarak geldikleri topluma ve anavatana dönme projesinden ziyade, Diasporada kendisini kalıcı kılma üzerinde olan pasif projedir. Bu projenin geleceği uzun erimli değildir. Zira uzun sürede asimilasyon ve entegrasyonun önüne geçme olasılığı çok azdır, hatta yoktur..

Türkiye Kürtler için bir Diasporadır. Türkiye'de, örneğin 4 ile 6 milyon arasında nüfusun yaşadığı İstanbul'da Kürtçe konuşan Kürt çocuklarının oranı \% 5 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda İstanbul'da kalarak asimilasyon ve entegrasyonun önüne geçmek oldukça zor olmaktadır.

Hele hele,en güçlü Kürt hareketinin 1990'lardaki kadar, geri dönüş konusunda ısrarcı davranmasının da ötesine geçerek, kendisini Türkiyelileşme siyasetine yatırarak, diaspora kavramını tıpkı devletin siyasetindeki argümanları içselleştirerek, Türk bayrağının altına çekilmesi, Kürdistani özlemi silikleştirmesi ile Türkiye’de Kürt diasporasını dağıttığı, özlemlerini dumura uğrattığı aşikardır..

Bu durum, Kürt diasporasının asimilasyon ve entegrasyonunu tercih etme eğilimine evirilmesidir.

Bu açıdan Kürtlerin Diasporada projelerinin olması elzem olmuştur..

Onun için;
a- Kürdistani sevgiyi, özlemi ve geri dönüşümü tıpkı İsrailliler gibi canlı tutan ve Kürdistanın bağımsız ve özgürlük projesine uygun ve canlı tutunmak.
b- Kürtlerin çoğunluk teşkil ettiği, örneğin: Haymana, Kulu, Polatlı, Cihanbeyli, Gölyazı gibi yerlerde Türkiye’ye bağlı özerk yönetimler/kantonlar kurmayı hedeflemek,
c- Kültürel, eğitimsel, yönetimsel talepler geliştirerek azınlık statüsünde hukuki ve yaşamsal olarak resmiyet ve meşruiyet kazanmak için geliştirilen projeler ve stratejiler bilince çıkarılmaksızın mücadeledeki karmaşıklığı gidermek mümkün olmayacaktır..

Sorun böyle konulduğu zaman, "Evlendik, koca zorba da olsa ayrılamayız!" ya da "batıya yatırım yaptım nasıl bırakayım, malım için de olsa devlet-ayrılık istemem" tespitlerinin de boş olduğu anlaşılmış olur.

Bu genel durum tüm azınlık ve Türkiyede azınlık olan,Rum, Ermeni, Çerkez, Laz, Kürt vs. tatbik edildiği gibi, Kürdistan'da azınlık olarak yaşayan Rum, Ermeni, Çerkez, Laz, Süryani, Arap vs. halk ve aidiyetlere de uygulanabilir bir durumdur..

***


Kürdistan halkının özgür ve bağımsızlığa odaklandığı bir cumhuriyeti olan bir ülke, kantonlarla da yönetilebilir!

Ancak asıl sorulması gereken ve sorun haline getirilen soru, kurulan kantonlar hangi devlete bağlı olacak?

Kürdistan’ı bir devletin, ademi merkezi olması, eyaletler, eyaletlerden de daha küçük olan kantonlarla yerinde ve yerelde yönetilmesi doğru bir yöntemdir.
Dikkat edilmesi gereken, bu yerinde ve yerelde oluşan yönetimlerin yöneleceği merkez neresi olacak?

Kürdistan ülkesinde kurulan kantonlar(parça yönetimler),Türkiye'ye mi, İran'a mı, Irak'a mı, Suriye'ye mi yoksa olan ya da oluşacak Kürdistan devletine mi bağlanacak?

Bu ana soruda en doğal olan tüm halk ve milletlerin eşitlik temelinde haksızlıklara uğramadan, kendi güvenliğini ve yönetimini oluşturarak kendisini yönetmesidir. Mevcut şiddet esaslı devletlerden, Kürdistan ülkesi üzerinden işgali tasfiye etmeksizin ve Türk, Fars ve Arap halklarının/milletlerinin sahip olduğu haklara Kürt milletinin de sahip olduğunun hissi oluşmadan sorun çözüme varamaz.

Bu da dünyada her milletin sahip olduğu hak olan, kendi geleceğini belirleyen devletini kurma hakkını kullanmasından geçer.

Oluşan ya da oluşacak kanton ve eyaletlerin, bağlı olacağı bir Kürdistan oluşmadan, Kürtlerin Dünyada kendini özgür ve eşit olduğunu gösterebilmesi mümkün görülmediği halde, bunu zorlamak Kürt milletinin geleceğine ve özgürlüğüne ipotek koymak olur...

Kanton sistemi ile parçayı bütünün yerine koymak yanlıştır. Tabii ki, parçayı merkeze feda edip görmemek de doğru değildir.

"Irak'ın bölünmesine karşıyız!", "Şengal'ın Kürdistan'a bağlanması rizki var.", "Türk bayrağı hepimizin bayrağıdır" diyen, Kürdistan bayrağından uzak duran ve "milliyetçi-bölücü bayrak" diyen anlayış, Kürdistan'ı ülke olmaktan çıkaran ve mevcut Türk, Acem, Arap devletlerinin birer parçası(kantonu) haline getirme stratejisi anti-sömürgeci olamayacağı için, mevcudun reorganizasyonu olacağı için tehlikeli ve rizkli olanıdır. Kabul edilemeyecek olan budur..

Zira "Devlet değil, demokrasi istiyoruz. İktidar değil, özgürlük istiyoruz!" denilirken mevcut devlet ve mevcut iktidara karşı olmayı reddeden ve sadece restorasyonunu isteyen bir parçası olma stratejisine eklemlenme arzusunu dillendiren, eşitliği arzulamayan bir istem olur!

İsviçre'de bir devlet var ve bu devlete bağlı, Fransızca, İtalyanca, Almanca konuşan kantonlar var. Yani İsviçre tabanda kantonlarla yönetilen, bağımsız bir devlettir.

Amude, Kobanê, Efrin, Şengal, Amed, Sinê kantonları olabilir. Ancak bu kantonlar hangi merkeze bağlı olarak kendini yönetecek? Şayet Bağımsız Kürdistan ülkesinin alt birimleri olarak, farklılıklarını gözeterek, eyaletler, kendi içinde federasyonlara varan kurumları bile oluşturma tercihlerini de dillendirip oluşturabilirler.. Ancak parçalanmış durumlarını sürdürmeye davet edilmeleri, köleliğe davettir.

İşte İktidar ve devlet istemeyenler için bunun cevabı "kem... küm" ile netsizlik olur ki, yaşanan budur!

***


Kürtler; "İslam kardeşliği sağlansın Kürdistan da azade olsun!", "Sosyalizm gelsin Kurdistan özgürleşsin", "Dünya gelsin Kürd’ü kurtarsın!", "Bir lider çıksın ki Kürdü kurtuluşa taşısın!", "Biz kime inanalım, kimi takip edelim ki bizi kurtarsın!" gibi bekleme, bekletme teorilerle Kürtler ülkelerini özgürlüğe taşıyamayız! Kürtler taleplerini aleni olarak başkası için de kendilerini gösterircesine ve anlaşılır kılarlarsa, kurtuluşları desteklenir, ittifakları çoğalır ve özgürleşmeye yakınlaşırlar!

Kürt Kurtuluş ve özgürlüğü, parçalanmış, cetvelle çizilmiş, sınırları kaldırılan, dünyanın bir parçası ve bağımsızlık zemininde kendini kuran bir Kürdistan ile özgürleşebilir. Aksi halde köle kalmaya mahkum olur!

Stratejik çözümleri bulandırmak, yakınlaşan özgürlüğü uzaklaştırır!
Bu makale toplam: 9376 kişi tarafından görüldü.
Son Güncellenme:13:54:32
Bu gönderiye hiç yorum yapılmamış! İlk yorum yapan kişi olmak ister misin?
Nerina Azad

Ahmet Önal

Yazarın Önceki Yazıları

Enver'den Evren'e 12 Eylül... Eski, Kadim, Dil, Halk, Ulus, Modernite Ve Kürdler! Taner Akçam,'Ermeni Soykırımı’nın Kısa Tarihi' Kitabı Ve Kürtler! 'Müthiş' Hatalar Neden? Kürt Ağası ABD, Çelişkiler, İlişkiler ve Kürtler ! Küfürbaz Yüzsüzler ve Kürdler! Türkçesiz Osmanlıcadan, “Resmi Dil Türkçe”ye, Kültürel Türkçülükten, Türk Siyasal Irkçılığına-II- Anlaşılmayan Karışık Osmanlıcadan, ''Anlaşılmayan Bir Dil'' Kürtçeye Varmak! Uygarlık, Mitoloji ve Din! Din, Siyaset ve Bilim Doğu Akdeniz'de Devlet Konumlanmaları Kendime Soruları, Siz de Düşünüyor musunuz? Komik Olmayın Ulus; Siyasal Birliği ve Dili ile Vardır! Irkçılık; Hastalık Değil, İnsanlık Suçudur! Kültür ve Siyasette Irkçılık ve Kürt İşçilerinin Linç Edilmesi! Tuzu bile Bozan Lümpen ve Cahiller ile Aydınlar! Ayasofya’ya Kayyumu (1453) Ayasofya Kilisesi-camii, Müslüman ibadeti ve Cennet yalanı Öteki Olarak, Aidiyat,Hukuk ve Eşitliğe Tutunmak! Eğitimde; Hak-Haksızlık, Etik ve Suç Hak Yolunda Hakikat 'Alevilik' Mi, Rêya Heqiyê Mi?! 'Alevi' Şaşkınlığı Alfabe ve Îmla İttihat ve Terakki ile Devamında Çerkeslerden Bazı Şahsiyetler MUSTAFA KEMAL ve NUTUK İran İslam Despotizmi ve Mustafa Selimı'nin İdamı Mihtra Înancı ve Hîyerarşi Kadın ve Savaş Eleştiride; Pasif, Aşırı ve Zorlama Yorum Olmaz! 'Kızılbaşlık': Osmanlı İle Safevi Çekişmesinde Çıkan Bir Kavram Kürt Siyasetinde Aşılmayan Gelenek; “Kürt Aşiretlerinde ‘Alan Koruma” Kürtlerin Guernica’ları çok, Picasso’ları var mı? Daraldıkça Dersim’den Kopmak ve Kötülük Yapmak! Kürd Aşiretlerinde Alan Koruma Musa ve Kitabı Tevrat Yenilik ve Yenilenme! Alan Tutma Yetmez Davut Kurun ve Anıları... Geçmişten Geleceğe Tecrübe Sunuyor Savaşı ve Değişkenliği İzlemek Failin Suçunu, Mağdura Yığmak! Islam Şiddeti ya da 'Darül Harp'te, Mali Kaynaklar! İnsanlığın Acısını Beynin Açısı Çözer Rêya Heqîyê inancı Mîhtra inancıdır; Müslümanlık, Kızılbaşlık, Alevilik değildir Barış Günü Kutlamaları Şöyle Geçerken, Kürt Siyaset Tarihinde Tabu ve Maraziler.. Türk Milliyetçiliğini, Kürt Milliyetçiliği ile Mukayese Etmek! Savaş Yeni Gelişmelere Gebe, Doğumu Merak Ediyorum Yanlız Kemal Kılıçdaroğlu İçin Değil Tüm Linç Girişimleri Kınanmalı! Değişim ve Özgürlük Savunma: Düşünceler sorgulanmalı, ancak emniyet ve mahkemelerde değil! Rêya Heqîyê, Alevilik ve İslam! Değişim, Zaman, Din ve Astroloji Marksizim’de Ulusal Sorun Yoktur? Dêrsim’de Koçgiri 1919-1922 ve Sonrası!.. 1968-1978’de Birleşen-Ayrışan Sancılar, Türki(y)e Solu ve Kürt Milli Hareketi!.. Devşirmeler ve Devletsizler... Kendine Düşmek Yerine, Özgürlüğü ve Bağımsızlığı Düşünmek! İttihat ve Terakki Cemiyeti (İT-C) Haşdi Şabi ve Irak’ın 'Kerkük seferi' ne idi ne değildi? Kerkük’ün tarihine bir değinme Bağımsızlık Meşru Haktır, Olmadan Olmaz! Güney Kürdistan'da Bağımsızlık Referandumu ve Tercih! Egemenin Savaş-Barış ve Silahlanma-Silahsızlandırma Siyaseti 'Stratejik Derinlik', Mursi ile battı, Suriye ile çöktü Raqqa - Musul Operasyonu ve Sonrası III. Dünya Savaşı Uzun Sürecek 'Bağımsızlık Hedefi İle Kürdler Özgürleşecek!' 4 Mayıs 1937 Bakanlar Kurulu Kararı ve Dersim Tertelesi! Kürt Sorununun Ağırlığı ve Aciliyeti! Kontrollü Darbe III. Dünya Savaşı, Rakka ve Musul'a Dayandı, Abd - Rusya Anlaşarak Çözüme Gidiyor! Kürtler Ne Yapar? Kürt Bayrağı 16 Nisan Referandumu Irkçılık Çekişmesinde İnsani Kişilik, Aidiyet-Kimlik Bilinci ile Şekillenir Ulusal Birlik ve Kongre hakkında düşüncelerim İttihat Ve Terakkinin Devamı, Kuvva-i Milli Teşkilatı Sevdalısı; Nazım Hikmet Ran Memur Toplum Değil, Kendisi İçin Üreten Toplum Kazanır Yalanın Egemenliği, Doğrunun ‘Marjinal’liği! Türkçe Dışındaki Dillere Karşı, 140 Yıldır Uzun Sürece Yayılan Bir Savaş Sürdürülüyor! Ali Rıza Koşar: 38 yıldır içimde bir acı olarak kaldı Tekoşîna Dıjwar! 3. Dünya savaşında ABD–Rusya, Türk-İran konumlanması özgür Kürdistan'a kapı aralıyor Tehlikeli İnsan, Tehlikeli Aydın, Tehlikeli Yazı, Tehlikeli Düşün ve Tehlikeliler Deyip Yaktılar! Kobanê Kürdistan'da Özeldir! T.C Cumhurbaşkanı RTE Uçtu! Kadın, Kürt, Kürdistan ile Bastırılmış Kimlikler Diktatörleşen AKP ve Çözemiyeceği Kürt Sorunu ''Silahları Bırakın'' Diyorlar Şengal, Celawle, Kobani’ye DAİŞ/IŞİD Saldırıları ve Kürdistan’da Serhildan! Kürdleri Kürdistan’la Büyütmek yerine, Türkiye’yi Kürdlerle Büyütmek!!! Yahudilik; Hiristiyanlık Çözülmüştü, Sıra Siyasal İslamda! Kürt Romanı ile yüksek Kürt bilincine Kavramları Çarpıtarak, Kürdü Çarpmak! Kürdistan, Türkiye Ve İşid konuşlanması Kürt ulusal özgürlük mücadelesi ile HEP'e, tutsaklaşarak Türkiyelileşen HDP'ye İnkar, iskan, imha kurtuluşmu? Toprak İle Samimiyet(sizliğ)imiz! Kürt soykırımına karşı Kürdistan'ın bağımsızlık hayali
x